Close

Om oss

Narmo Betong har siden starten i 1961 vært en sentral leverandør av kommunaltekniske betongprodukter i Hedmark/Oppland.
Bedriften har sterkt fokus på gode logistikkløsninger og har blant annet egen transportavdeling med kranbiler som sørger for at produktene blir levert der kundene ønsker til rett tid.

Kvalitet
Narmo Betong er et aktivt medlem i VA-organisasjonen BASAL som består av 19 produsenter av betonrør og –kummer spredt over hele Norge.

BASAL samarbeidet fremmer produktutvikling og standardisering i vår bransje. Produkter merket med BASAL sikrer kvalitet og lang levetid. Produkter som leveres fra medlemsbedriftene i Basal tilfredsstiller gjeldende krav og gir deg et fullgodt anlegg med dokumentert levetid på mer enn 100 år.

Basal arbeider kontinuerlig med innovasjon og produktutvikling i tett samarbeid med norske byggherrer, konsulenter og entreprenører.